Hemförsäkring

Hemförsäkring är något som alla boendes i eget boende bör ha. En hemförsäkring kan ses som en ekonomisk säkerhet i de fall som olyckan är framme, antingen i hemmet eller för dig personligen.

De flesta skaffar sin första hemförsäkring när de flyttar hemifrån, då kan det vara som viktigast att ha en hemförsäkring då man ofta inte har en så stor buffert med pengar att använda vid en eventuell olyckshändelse i den nya bostaden. Det kan vara att toaletten läcker när ingen är hemma vilket kan förstöra golvet och resultera i en renovering av hela bostaden, något som lät blir dyrt om man inte tecknat hemförsäkring. Det kan faktiskt också vara så att det blir inbrott i bostaden, då är hemförsäkringen där för att ekonomiskt hjälpa till om gärningsmannen inte är gripen och kan ersätta det stulna.

Med en hemförsäkring är du ofta också skyddad mot rättegångskostnader vid en tvist om det mot all förmodan skulle ske och det finns faktiskt också hemförsäkringar som betalar ut ersättning om du skulle få en hole-in-one på nionde hålet i golf. Hemförsäkringen kan täcka mot mer än du tror. Många scenarion kan ske där en hemförsäkring är den hjälpande handen och hjälper till ekonomiskt. Om man anpassar sin hemförsäkring efter sina behov så behöver en hemförsäkring inte heller bli speciellt dyr, det kan till och med vara så att det ingår en hemförsäkring i ens avtal med det fack man eventuellt är ansluten till genom en anställning.

Det finns många aktörer på den svenska marknaden som erbjuder försäkringar och valet mellan olika hemförsäkringar kan bli svårt. Många försäkringsbolag har också paketpris på försäkringar så du får det billigare om du kombinerar till exempel hemförsäkring med bilförsäkring.

Det viktiga i valet av hemförsäkring är att försäkringen passar dig och dina behov. Känner du att du även vill ha den så kallade drulleförsäkringen som ett tillägg till din hemförsäkring så är du också skyddad mot de situationer där slarv eller vårdslöshet ligger bakom en till exempel trasig dator eller stulen mobiltelefon. Vid hemförsäkring, som för många alla försäkringar så ska en självrisk betalas till försäkringsbolaget i ett sådant scenario där försäkringsbolaget kommer ersätta för något genom din hemförsäkring. Anledningen till självriskens existens är för att skydda försäkringsbolaget mot eventuella försök till bedrägerier. I en hemförsäkring kan det också ingå ett visst reseskydd som kan täcka eventuella oväntade utgifter under en resa. Det kan vara allt från utgifter för akuta sjukhusbesök men också om flyget hem ställs in och nya biljetter måste i köpas.