Båtförsäkring

En båtförsäkring är relevant för en blivande eller nuvarande båtägare. Båtförsäkringen hjälper dig med att ersätta eventuella utgifter som plötsligt kan dyka upp som innehavare av en båt. Det finns många scenarion och händelser som kan skapa en situation där en båtägare behöver betala större utgifter för reparation, bärgning eller annat som kan hända en båt.

I en relativt grundläggande båtförsäkring ingår oftast samma försäkringar oavsett vilket försäkringsbolag man köper en båtförsäkring av. Först och främst ingår det ofta försäkring mot brandskador som kan uppstå vid till exempel sabotage eller att gasspisen (som det ofta finns en på båtar) exploderar. Det finns mycket som kan skapa en brand men i med att en båt oftast ligger i vatten så släcks ganska ofta elden så att branden kan begränsas till interiören på båten. En båtförsäkring ersätter ofta de utgifter som uppkommer i att byta ut interiören eller något annat som tagit skada vid branden. Vad som också ofta ingår i en vanlig båtförsäkring är försäkring mot stöld vilket innebär att du vid eventuellt inbrott i din båt får ersättning för stulen utrustning eller ägor. I med att låsningen på en båt ofta är relativt bristfällig kan det vara väldigt skönt att ha en båtförsäkring med stöldskydd.

Båtförsäkringar har också försäkring mot olycka med båten vilket innebär att ersättning utbetalas då en eller flera personer på båten skadas till följd av en olycka som uppstår vid till exempel krock med annan båt, ett objekt, kajen eller kanske att båten stöter på grund. Skulle det vara så att båten också tar skada på något sätt som tidigare nämnt att den kanske går på grund, kantrar eller stöter på kajen så ersätts de skador som blir till följd av olyckan. Med en båtförsäkring går det att känna sig säkrare ute på sjön men försiktighet ska självklart alltid finnas. Är det så att du skadar en annan båt eller någon annans ägodel till följd av en olycka eller vårdslöshet så kan en båtförsäkring hjälpa till att förhandla med skadeståndet som uppstår till följd av ett sådant scenario. I en grundläggande båtförsäkring ingår även rättsförsäkring, precis som i en hemförsäkring. Rättsförsäkringen hjälper dig att betala rättegångskostnader som uppkommer vid till exempel skyldighet att betala skadestånd.

Det är självklart olika mellan olika försäkringsbolag om vad som ingår i en båtförsäkring och hur höga ersättningarna samt självriskerna är. Du som blivande eller nuvarande båtägare för se över ditt val av båtförsäkring och se vad som är relevant för din situation och din båt. Vissa tilläggsförsäkringar kan vara aktuella för just dig men det kan också vara så att det finns rabatter att hämta om du försäkrar till exempel två båtar samtidigt eller kanske en båt och en bil samtidigt. Du bör göra så att du skriver ner de kriterier du har på en önskad båtförsäkring. Sedan skriver du ner vad flera olika försäkringsbolag erbjuder för olika lösningar av båtförsäkringar samt deras priser. Jämför sedan vad du är beredd att betala för försäkringen med vad som ingår och välj den båtförsäkring som känns mest relevant för dig.

Viktigast är dock att du har en båtförsäkring då detta i det långa loppet kan vara väldigt förmånligt.