Villaförsäkring

Om du ska skaffa eller har en villa och inte har någon försäkring så kan det vara hög tid att skaffa en villaförsäkring. En villaförsäkring täcker det mest essentiella för dig som äger en villa. Det är olika mellan olika försäkringsbolag på några försäkringar som ingår i villaförsäkringen men grunden är oftast väldigt lika mellan de olika försäkringsbolagen.

För det första så har du med en villaförsäkring skydd mot läckage som kan uppstå någonstans i bostaden som kan vara väldigt förödande när det väl inträffar. Ett läckage från till exempel någon toalett, någonting i köket, grovköket eller något annat kan göra att det går ner i golvet och lägger sig inuti golvet. Ett sådant scenario innebär oftast sanering och att man får skaffa helt nytt golv. Detta kan kosta sexsiffriga belopp och det finns ingen som vill lägga pengar på något sådant, där kan en villaförsäkring hjälpa dig att ersätta en del av den utgift som det innebär.

Med en villaförsäkring får du också ett stöldskydd vilket innebär att du har rätt till ersättning då du fått inbrott i hemmet och det saknas ägor, värdesaker och tillhörigheter. Du får då ersättning att helt enkelt ersätta de förlorad objekten. Detta är väldigt viktigt i en villaförsäkring då en villa kan vara väldigt utsatt för inbrott i med att det finns dörrar och fönster runt hela villan.

I en villaförsäkring får du också ersättning i ett sådant fall då villan brinner delvis eller helt. Ett delvis eller helt nerbrunnet hus kan innebära ekonomisk kris för väldigt många hushåll. För en som inte har villaförsäkring kan det innebära att man måste leva med kostnadsminimum i med att alla värdesaker och huset som tillgång inte finns längre. Med villaförsäkring kan du känna dig trygg då du får ersättning som kan hjälpa till i ett sådant scenario.

Du får också ersättning om din villa blir skadad vid en naturkatastrof som till exempel en storm som fäller ett träd som förstör tak, fönster eller utemöbler. Det kan också vara så att din villa ligger i ett utsatt läge för vatten vilket kan göra att en översvämning förstör hela källaren eller undervåningen på ett hus. En villaförsäkring kan då vara bra att ha för att slippa betala hela kostnaden för att reparera och ersätta det som är förstört och måste fixas.

Det finns många skydd för en villa genom en villaförsäkring och det varierar som sagt ganska mycket mellan olika försäkringsbolag och bäst är att du listar upp de punkter du anser är absolut viktigast att en villaförsäkring ska innehålla, exempelvis brand- stöld- naturkatastrof- och läckageskydd. Kolla sedan runt på Internet vad olika försäkringsbolag har att erbjuda för olika villaförsäkringar och se vilket försäkringsbolag som har den försäkring som passar dig absolut bäst. Om du redan har en hemförsäkring så kan du ändå ta en titt på andra försäkringsbolag för att se vad som egentligen skulle gynna dig bäst rent ekonomiskt.

Det viktiga att tänka på när det gäller villaförsäkring är att man faktiskt måste vara beredd på att det kan hända i princip vad som helst när man bor i villa. Det är bättre att vara för skyddad än för lite skyddad. En villaförsäkring är ett självklart val för dig som ska flytta in i villa eller som redan bor i villa.