Livförsäkring

En livförsäkring tecknas frivilligt av en person om denne vill att dess anhöriga ska få en utbetalad summa pengar i det fall som personen avlider före 65 års ålder. Denna ålder kan skifta mellan olika försäkringsbolag. Summan pengar som kan utbetalas kan ligga mellan allt från en kvarts miljon till fyra miljoner kronor, beroende på försäkringsbolag men också vad du själv väljer för belopp.

Vanligtvis kan man teckna en livförsäkring från och med dagen man blir myndig upp till 50-60 års ålder beroende på försäkringsbolag. Ersättningen som utbetalas vid ett eventuellt dödsfall är alltid skattefritt och betalas ut som en stor summa pengar samtidigt, alltså ingen löpande utbetalning. Premien du betalar in till försäkringsbolaget när du har en livförsäkring stiger för varje år som du har livförsäkringen. Beloppet som utbetalas vid ett eventuellt dödsfall förändras inte under försäkringstiden.


Jämför livförsäkringar med Insplanet.

Du kan vid tecknandet av livförsäkringen bestämma vilken närstående person ska få utbetalningen vid ett dödsfall. Om du väljer att inte välja en person så kommer lagen om arv följas och den som enligt lag är närmast närstående få hela beloppet.

Vad som kan vara bra med en livförsäkring kan vara den ekonomiska säkerheten för närstående och familj. Ett scenario kan ju vara att en person är den som tjänar pengarna som en hel familj försörjer sig på. Skulle den personen plötsligt dö så skulle inkomstbortfallet vara hundra procent vilket kan leda till att familjen får leva på eventuella besparingar om sådana finns, annars finns bara bidrag kvar. För en familj där fadern eller modern tjänar haft väldigt hög lön så blir det enkelt ofta så att utgifterna blir stora. Ett dödsfall då den inkomstdrivande inte tecknat livförsäkring kan då leda till personlig konkurs för den efterlevande personen eller familjen.

Genom att teckna en livförsäkring undviker du att lämna ett tomrum efter dig i din familj. Inte nog med att det kan bli tufft för dina efterlevande att emotionellt jobba så kan det också vara så att inkomstbortfallet är för stort. En livförsäkring kan säkra motsvarande flera års löner. Inte nog med att livförsäkringen är skattefri så betalas hela summan ut samtidigt vilket kan underlätta på många sätt.

I vissa hemförsäkringar ingår faktiskt livförsäkring men det är ganska sällsynt. Vad du kan göra om du är ute efter att skaffa en livförsäkring är att du undersöker om du har någon i din hemförsäkring och vad denna har för villkor. Det är ofta bättre att teckna en på egen hand då man har möjlighet att anpassa livförsäkringen efter ens önskemål.

Om du funderar på att skaffa en livförsäkring är att du undersöker bland olika försäkringsbolag vad det finns för olika summor att teckna livförsäkring på men också upp till vilken ålder som livförsäkringen gäller. Kom också ihåg att välja vem som ska få utbetalningen så att det inte är en närstående som du inte önskar ska få utbetalningen vid ett eventuellt dödsfall.