Bilförsäkring

En bilförsäkring kan innebära flera olika försäkringar. För det första så är det obligatoriskt för alla bilägare som har ett fordon som är aktiv på vägarna att ha tecknat en så kallad trafikförsäkring. Denna trafikförsäkring ska inköpas samma dag som första dagen bilen åker på vägen och denna typen av bilförsäkring innefattar skador på andra bilar vid en olycka i trafiken.
Skulle du hamna i en krock med en annan bilist så täcker trafikförsäkringen bara den andra bilistens skador och inte dina. Anledningen till att denna trafikförsäkring finns till är för att ingen ska råka illa ut ekonomiskt då denne blir till exempel påkörd av en annan bilist. Anledningen varför den inte täcker försäkringstecknarens egna bil är för att undvika bedrägerier med försäkringen.

Inom bilförsäkringar finns också halv- och helförsäkring av bilen. De två olika bilförsäkringarna finns till för att uppfylla olika behov hos olika bilägares vilja att försäkra sina bilar med en bilförsäkring. De flesta försäkringsbolag erbjuder båda typerna av dessa bilförsäkringar och kan tecknas enkelt via Internet på respektive försäkringsbolags hemsida.

Vad innebär då en halvförsäkring?
En halvförsäkring är en typ av bilförsäkring där du försäkrar din bil mot bland annat stöld. Skulle din bil få ett inbrott och utrustning stjäls från bilen alternativt att hela bilen blir stulen så kan du få finansiell hjälp att ersätta det stulna till viss del beroende på vilket försäkringsbolags bilförsäkring som man använder sig av. Vid köp av halvförsäkring får innehavaren även försäkring mot brand i bilen om bilen på något sätt skulle fatta eld. Det kan vara motorfel, olycka eller något annat som gör att till exempel bilens interiör förstörs och måste ersättas. I denna bilförsäkring ingår även glasförsäkring vilket innebär att du är försäkrad mot bland annat stenskott mot rutorna. Som en innehavare av en bil kan det också vara skönt att ha en så kallad räddningsförsäkring vilket hjälper till att betala utgifterna då du måste ringa på till exempel bärgningstjänst. En halvförsäkring är en bilförsäkring som du kan köpa då du söker ett grundläggande skydd för din bil.

Det finns också bilförsäkringen helförsäkring. I helförsäkringen ingår allt det som ingå i en halvförsäkring vilket är bland annat glasförsäkring (till exempel stenskott), räddningsförsäkring (till exempel bärgning), brandförsäkring (till exempel olycka), stöldförsäkring (till exempel inbrott) men även rättsförsäkring och maskinförsäkring. Vad som gör helförsäkringen en mer komplett bilförsäkring än halvförsäkringen är att det även ingår försäkring som hjälper dig finansiellt då bilen tar skada i en eventuell olycka, en så kallad vagnskada. Bilförsäkringen innefattar även att du är försäkrad mot skadegörelse på din bilen, något som sker utom ens kontroll och som faktiskt inte går att styra.

När du ska köpa bilförsäkring så står du alltså inför tre val; Trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. De olika villkoren för de olika försäkringarna är något olika mellan olika försäkringsbolag och det du kan göra då du bestämt dig för någon av dessa typer av bilförsäkringar är att du jämför de olika villkoren och ser vilket som passar din bil och dig bäst.