Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund.

Unionen har cirka 500.000 medlemmar, varav mer än 33.000 förtroendevalda på över 67.000 arbetsplatser. Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Det är oavsett befattning, utbildning eller lön. Till exempel är många chefer medlemmar och en stor del av medlemmarna har utbildning från högskola eller universitet.

Med Unionens inkomstförsäkring så får man ut de verkliga 80% av ens lön vid arbetslöshet. Från vanliga A-kassan får man endast max 11000kr. Som medlem i Unionen så ingår inkomstförsäkring upp till 60000kr. Även du som studerar eller driver eget företag kan bli medlem och teckna Unionens inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkra dig med Unionen här…