Sjukförsäkring

I den statliga sjukvården kan det lätt bli väldigt långa väntetider innan man kan tala med en läkare om råd, gå på undersökningar och överhuvudtaget få någon att förklara sitt problem för. För dig som är trött på väntetider så finns en sjukförsäkring som helt enkelt innebär att du får tillgång till privata läkare och privata vårdcentraler där du kan få hjälp med allt du kan få hjälp med på en vanlig vårdcentral.

Med en sjukförsäkring kan du ringa försäkringsbolagets anslutna privatläkare och privata rådgivare som dygnet runt kan hjälpa dig att boka in bland annat läkarbesök. Det som sjukförsäkringen betalar är patientavgifterna som uppkommer vid besök på en central samt medicin (upp till högkostnadsskyddet då det blir gratis).

Något som också kan ingå i en sjukförsäkring är möjligheten att träffa psykologer genom sjukförsäkringen. Försäkringsbolaget står då för patientkostnaden vid besöket hos psykologen till en viss grad. Detta är olika mellan olika försäkringsbolag.

Det som direkt är positivt med en sjukförsäkring är att du alltid har tillgång till att kunna boka in en träff med en läkare. Detta kan spara på både tid och din hälsa då det enkelt blir väldigt långa köer på vårdcentraler och akutrum. Sjukförsäkringen betalar ju också patientavgiften vilket också kan vara bekvämt på det sätt att det kan vara en situation där du inte har råd att köpa de mediciner och betala den patientavgift som krävs för att du ska kunna få vård direkt, detta är något som är vanligare än man tror. En sjukförsäkring kan ändra på detta och göra det möjligt att utan pengar på fickan få privat läkarvård direkt genom bokning över telefon.

En sjukförsäkring kan också innebära att du blir ekonomiskt skyddad i en sådan situation då du blir plötsligt sjuk och inte kan jobba under en lång period. Inkomstbortfallet som medföljer kan vara jobbig och då kan en sjukförsäkring hjälpa till med att täcka inkomstbortfallet till en viss procent, ofta minst 75 procent.

Ofta ger arbetsgivaren dig en sjuklön de första två veckorna, något som sedan går över till att bli en sjukpenning i ytterligare ett par månader. Men efter detta så kan du fortfarande vara skadad och vara okapabel att jobba, då får du ett komplement till sjukpenningen i form av att sjukförsäkringen träder i kraft och ger dig ersättning som motsvarar hundra procent av lönen. Hela uträkningen kan variera mellan olika försäkringsbolag och olika villkor samt anställningar men generellt hjälper en sjukförsäkring dig att behålla din inkomst till hundra procent, även om du är sjuk i längre en tre månader.

En sjukförsäkring kan vara tryggt att ha då man anser att den inkomst man har är viktig för familjen eller kanske av någon annan anledning. Det är då enkelt att teckna en sjukförsäkring som helt enkelt gör dig trygg även i de situationer du är sjuk eller fysiskt handikappad i längre än tre månader.