Trygg Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med en årspremievolym på över tio miljarder SEK och cirka 2 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs från ett 30-tal orter runt om i Sverige. Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. Trygg-Hansa erbjuder försäkringar för både företag och privatpersoner och är marknadsledande inom barnförsäkringar.

Ett urval av Trygg Hansa försäkringar:

MammaBarn är en gratis olycksfallsförsäkring för mamman och barnet, samt en livförsäkring för barnet.

VäntaBarn> är en mer komplett försäkring som kostar 1 050 kronor. MammaBarn ingår alltid i VäntaBarn.

Hemförsäkring – Hyresrätt, bostadsrätt, villa eller fritidshus, alla former kräver olika lösningar på din hemförsäkring. Bor du i exempelvis en bostadsrätt ansvarar du som ägare för fast inredning som skåp, golv, garderober osv. En hyresrättsinnehavare behöver inte en hemförsäkring som täcker upp för dessa områden, bara lösa föremål i egen ägo.

Villaförsäkring är precis som en vanlig hemförsäkring, men gäller dessutom för skador på själva huset och tomten det står på.